Contact

Get in contact for additional information


General coordinator

Pere Masjuan
masjuan@ifae.es
Tel: +34 93 581 13 07
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
Edifici Cn, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
08193 Bellaterra (Barcelona)

IFAE coordinator

Pere Masjuan
masjuan@ifae.es
Tel: +34 93 581 13 07
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
Edifici Cn, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
08193 Bellaterra (Barcelona)

ICE coordinator

Aldo Serenelli
aldos@ice.csic.es
Tel:+34 93 737 9788
Institut de Ciències de l'Espai (ICE/CSIC-IEEC)
Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Barcelona.

Contact Form